Chính sách đổi trả khi mua theme tại Phố Theme

1. Với những theme wordpress nguyên bản tiếng anh 200k khách hàng chỉ có quyền được đổi 1 lần lấy 1 theme khác cùng mệnh giá nằm trong kho theme của chúng tôi trong thời hạn 1 tuần.

2. Với những theme wordpress tiếng việt hoàn chỉnh Phố Theme sẽ không hỗ trợ đổi hay trả theme.

3. Phố Theme không hỗ trợ hoàn tiền khi đã gửi theme cho khách hàng. Chỉ hoàn tiền khi chưa gửi theme và tiền hoàn sẽ được tính bằng số tiền khách hàng đã thanh toán trừ đi phí chuyển tiền qua ngân hàng.

4. Tùy vào tình huống và hoàn cảnh Phố Theme có quyền (không có nghĩa vụ) cho phép khách hàng đổi theme khác nếu Phố Theme thấy hợp tình hợp lý.